Linkek
b
Szigony-Útitárs

 

A Szigony-Útitárs Nonprofit Kft. Szolgáltatásai

1.1. Nappali ellátás

A nappali ellátás az emberi kapcsolatok, és a csoportban való viselkedés műhelye, számos olyan programot indíthat el, amely a kapcsolatok építését serkenti, a kapcsolati kultúrát és készségeket, az önérvényesítést, a csoportos együttműködést bővíti. Pszichiátriai betegek részére alapszolgáltatást biztosít, amely az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők szükségletei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Lehetőséget biztosítunk a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint a kliensek alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítésére.

A nappali ellátás keretében olyan programokat biztosítunk, amelyek hozzájárulnak az ellátottak/klubtagok társadalmi re-integrációjához. A nappali ellátás alapvetően egy nyitott, szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási forma, amely települési szinten hátterét adhatja az alapszolgáltatások összekapcsolásának. A nappali ellátás készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. A készségfejlesztés az ellátottak/klubtagok igényeinek megfelelően megvalósulhat egyéni tréning, vagy csoportos foglalkozások keretében. A Szigony-Útitárs a 2010. évben székhelyén, a 1083 Budapest, Szigony utca 13/a. számú épületében 50 fi pszichiátriai beteg, míg telephelyén a 1082 Budapest, Baross utca 112. számú épületben 30 fő pszichiátriai beteg nappali ellátásáról gondoskodik.

1.1.b. Szociális Foglalkoztatás: Fejlesztő - Felkészítő Foglalkoztatás, és munka-rehabilitáció


A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást az 1993. évi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szabályozza: Célja, az ellátott önálló életvezetésének, szocializációjának elősegítése és felkészítése a munkaerő-piacon történő önálló munkavégzésre. A munkafolyamatok betanítását a segítőn kívül a foglalkoztatott Nappali Intézménybeli esetmenedzsere segíti. A foglalkoztató műhelyben iparművészek által tervezett egyedi, kézzel készített termékeket készítünk és értékesítünk.


1.2. Közösségi ellátás

A közösségi ellátás önálló alapszolgáltatás a szociális szolgáltatások között. Célcsoportját az otthonukban éli intenzív támogatást igényli nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek képezik, akik pszichiátriai kezelésben részesülnek, betegségük ambuláns szakorvosi ellátás mellett egyensúlyban tartható, de a szükségleteiknek megfelelő életvitelük, rehabilitációjuk, szociális biztonságuk csak intenzív közösségi ellátással segíthető optimálisan. Leküzdése, annak érdekében, hogy pszichiátriai és szenvedélybetegek a számukra lehetséges legteljesebb mértékben részt vehessenek a közösség életében.